Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

REFERENSER

ByggentrepRenad – pågående

SISAB - Olaus Petri, ombyggnation samt nya installationer, Start: 2021-01-07
SISAB - Skarpabyskolan, ombyggnation samt ny ventilation, Start: 2021-01-04
SISAB - Hagsätraskolan, om- och tillbyggnad, Hus A och B Start: 2020-12-07
Tornbergets Fastighetsförvaltning AB - Förskolan Tärningen, renovering av förskola,  Start: 2020-11-16
Botkyrka Kommun - Tumba gymnasium, Entresolplan,  Start: 2020-11-16
SISAB - Blommenbergsskolan, renovering
SISAB - Hässelby Villa stadsskola,  renovering hus A
LOCUM - Byte av spillvattenledningar, Huddinge sjukhus

ByggentrepRenad – genomförda

Huddinge Kommun - Edboskolan,  tillbyggnad och renovering
SISAB - Hässelby Villa stadsskola,  renovering hus B
Järfälla Kommun - Byggnation av hisschakt samt installation av ny hiss,
Danderyds Kommun – Värmepumpskonvertering av skolor
Huddinge Kommun - Novum, Medicinaren 19, Ombyggnation och hyresgästanpassning,
Akademiska Hus - Friskvårdscenter, Karolinska Institutet, Om och tillbyggnad  sporthall
Locum - Huddinge Sjukhus,  Byte av spillvattenledningar
Järfälla Kommun - Skälby Skola, Till och ombyggnation
Järfälla Kommun - Vattmyraskolan, Ombyggnation matsal samt anläggande av fettavskiljare
Radiohuset, Sveriges Radio - Ombyggnation och renovering för framtidens arbetsplats, plan 4c samt 5c
Akademiska Hus - IVL,  Ombyggnation och totalrenovering av kontorslokaler i antikvariskt skyddsklassad byggnad.
Kyrkogårdsförvaltningen - Norra Begravningsplatsen, Ekonomibyggnad ombyggnation
Kyrkogårdsförvaltningen – Norra Begravningsplatsen, nyproduktion NB2
Tornberget – Svartbäcksskolan, ombyggnation
Solna Sjukhusområde –Q-kvarteret, ombyggnation
Locum – Huddinge Sjukhus, teknisk tryckluft
Botkyrka Kommun – Rikstens förskola, grundläggnings entreprenad
Botkyrka Kommun – Tumba idrottshall, tillbyggnad läktare, café och kontor
Järfälla kommun – Görvälns slott, Trädgårdsmästarbostaden, ombyggnation av enbostadshus till hotell
Järfälla kommun – Skälby Gård, ekonomibyggnad, nybyggnation
Lidingö Stad – Siggebogårdens äldreboende, ombyggnation
Locum – Huddinge Sjukhus, medicingasprojekt
Locum – Huddinge Sjukhus, nyproduktion av brandövningslokal med övningsområde
Locum – Huddinge Sjukhus, ombyggnation av varuintag
Nacka Kommun – Hedvigslunds förskola, nyproduktion av ny förskola
Radiohuset, Sveriges Radio – ombyggnation och renovering för framtidens arbetsplats plan 4 och 5 samt 6 och 7
Radiohuset, Sveriges Radio – produktion av ny serverhall
Sisab – tillgänglighetsanpassningsprojekt
Täby Kommun – Hägernäs IP, nyproduktion av cafe och omklädningsbyggnad
Upplands Väsby kommun– ombyggnation förskola till LSS boende

BYGGSERVICE

Vi har tecknat en rad ramavtal under åren. Här är några av dem:
Danderyds kommun
Ekerö kommun
Familjebostäder
Järfälla kommun
Kyrkogårdsförvaltningen
Lidingö Stad
Skolfastigheter i Stockholm AB
loading...