Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

VD HAR ORDET

"Vi har påbörjat en utvecklingsresa mot större entreprenader och expansion"

" Jag har följt utvecklingen av Svenska RegMaster sedan barnsben då min far köpte ursprunget till nuvarande SRM BYGG år 1998. Jag var med när vi blev först med att styra ventilation med CO2 analysatorer och när vi var med att utveckla den första varvtalsregleringen på pumpar och fläktar.

Jag var också med när vi slöt vårt första ramavtal med Täby kommun och bolaget ändrade inriktning mer mot byggentreprenader och service, när SRM BYGG BF9K-certifierades och när vi flyttade från liten kontorslokal i Solna till större mer ändamålsenliga lokaler i Aspudden. Listan kan göras lång.


Vi har en historia att förvalta. Och som VD ser jag med stor ödmjukhet på den uppgiften. Jag vet också att man måste vara förändringsbenägen och lyfta blicken framåt för att klara sig i den här branschen. Långsiktigheten får aldrig stå tillbaka. Vi har påbörjat en utvecklingsresa mot större entreprenader och expansion. Det kräver lite mer av oss. Därför har vi också inlett ett effektiviseringsarbete där vi ser över varje del av organisationen, effektiviserar rutiner och processer och ökar vår kommunikation. Med det kommer också ett arbete med att öka varumärkeskännedomen med bland annat ny logotyp och hemsida för att samtidigt skapa incitament för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Våra medarbetare är utan tvekan vår viktigaste tillgång. Vi har lyckats knyta till oss en skara skickliga kollegor de senaste åren. Fler ska vi bli. Det är de som får kugghjulet att snurra och skapar vår företagskultur. En kultur som vilar på pålitlighet, kompetens och kvalitet. Vår verksamhet ska präglas av god etik och affärsmoral i alla led, kvalificerade och certifierade medarbetare och högsta kvalitet i allt vi gör.

Vi befinner oss i en expansionsfas - en kontrollerad sådan. Vi ska växa successivt utan att tumma på kvaliteten och servicen till våra kunder. Vi ska vara lyhörda och på tårna.

Eller som vi själva bruka uttrycka det:
”Vår affär med kunden får aldrig vara den sista".

Väl mött! "
Fredrik Carlsson, VD SRM BYGG

Fredrik Carlsson, VD SRM BYGG