Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Våra värderingar och kärnvärden

Pålitlighet  -  Kompetens  -  Kvalitet

Det är viktigt att ord och handling hänger ihop - att allt vi gör genomsyras av våra grundvärderingar. Våra tre kärnvärden summerar kraften i vårt varumärke och skapar grunden för vår kommunikation. Både internt och med omvärlden. Kort och gott: De hjälper oss att uppnå vår vision och våra affärsmål.

Pålitlighet
Vår verksamhet ska präglas av god etik i alla led. Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar oss. Det innebär att vi alltid ska uppträda med bra affärsmoral, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, leverera i tid och hålla vad vi lovar. Vi ska uppfylla lagar och krav samt ha ett aktivt miljöengagemang.

Kompetens
Kompetens är den självklara basen för oss. Den innebär stabilitet och trygghet vilket skapar en bra grund för långsiktiga relationer till medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi anlitar bara kvalificerade medarbetare och tar fram både individuella och gemensamma utvecklingsplaner. Löpande vidareutbildning är obligatoriskt för alla som jobbar hos oss och vi ser till att vara certifierade inom de områden vi verkar.

Kvalitet
Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering. Och stanna kvar som kund. Det innebär samtidigt en strävan att ständigt förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.