Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

SRM BYGG

”Vår affär med kunden får aldrig vara den sista.”

Vi på SRM BYGG står för pålitlighet, kompetens och kvalitet. Vår verksamhet ska präglas av god etik och affärsmoral i alla led, kvalificerade och certifierade medarbetare och högsta kvalitet i allt vi gör. Våra kunder kan förvänta sig en långsiktig relation baserad på ansvar, hög servicegrad och snabba insatser. Genom det ser vi till att de ständigt kommer tillbaka och skapar vår framtid.

Våra medarbetare är utan tvekan den viktigaste tillgången vi har i företaget. Därför strävar vi också efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är avgörande för fortsatt framgång och tillväxt. Vi tror på frihet under ansvar och på att ständigt hjälpa våra medarbetare att utvecklas. 

SRM BYGG AB har långa anor i branschen och har genom åren haft privilegiet att få arbeta med många stora fastighetsbolag, kommuner och landsting. Vi åtar oss både stora och små byggentreprenader samt servicetjänster genom våra två affärsområden: Byggentreprenad och Byggservice.
 
Ladda ner vår företagsfolder (PDF)