Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Säg hej till Peter!

Namn: Peter Larsson
Jobbtitel: Snickare
Ålder: 63 år

E-post: peter.larsson@srmbygg.se
Vad har du gjort tidigare?
–Jag har jobbat på Stockholms hem i 29 år.  Sedan kom jag till RegMaster (nuvarande SRM BYGG) år 2008.

Vad innebär ditt jobb på SRM BYGG?
Jag arbetar på servidavdelningen med felanmälaningar. 

Hur ser en typisk dag ut?
– Min dag beståt i att besöka kunder och reparerar anmälda fel.

Varför valde du att arbeta på SRM BYGG?
Jag gillade företaget och jobbet verkade vara roligt och givande. 

Vad är det bästa med att jobba på SRM BYGG?
Det är de varierande uppgifterna som ska åtgärdas och alla härliga arbetskamrater.

Fritidsintressen?
Ja, jag bygger modellbåtar och fixar gärna på landet.