Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

HISTORIK

Kundanpassning, trogna kunder och kontroll
på finanserna

SRM BYGG har sitt ursprung i RegMaster AB som bildades 1989.
Svenska RegMaster drivs vidare med tyngdpunkten på rör och styr- och reglerentreprenader. 2001 blåser förändringensvindar över bolaget. Allteftersom tiden går förflyttas fokus mer mot byggentreprenader för att kunna möta kundernas behov. Snart står det klart att man hade valt rätt väg. I början av 2015 byter Svenska RegMaster namn till SRM BYGG och inleder en expansionsresa samtidigt som ett intensivt varumärkesarbete påbörjas. 


Trogna kunder
2001 blir en milstolpe i bolagets historia. Det är året då Svenska RegMaster börjar ta hem större byggentreprenader, bland annat Täby kommun. Samtidigt får de ett ramavtal med Centrum Kompaniet kring  felavhlälpande underhåll. Sedan täcknas ramavtalen i rask takt- LOCUM, AP-fastigheter, SISAB och Familjebostäder. 

Kvalitet och goda finanser
Även året 2005 utmärker sig stort genom att Svenska RegMaster BF9K-certifieras. Certifieringen borgar för kvalitet och är ett kvitto för kunderna att entreprenaden utförs enligt högt ställda krav. År 2006 blir också RegMaster utnämnd till ett Gasellföretag av Dagens Industri.