Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

CERTIFIERINGAR

Tydligt miljötänk och certifieringar gör oss till en
attraktiv partner

SRM BYGGs helhetsåtagande genomsyrar hela vår affärsverksamhet och våra värderingar. En viktig del i detta åtagande är ett aktivt miljöengagemang för att bidra till vår globala miljö. Våra byggnadsarbetare är självklart väl insatta i företagets miljöpolicy och långsiktiga miljöarbete. De fortbildas löpande i miljöfrågor förknippade med vår affärsverksamhet och bransch. Vi ser också till att jobba uteslutande med partners som delar våra miljömässiga värderingar.
Miljöpolicy
SRM BYGGs miljöpolicy är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi följer gällande lagstiftning och förordningar samt har säker hantering av farligt avfall. Vårt mål är att ligga i spetsen i miljötänkande och arbeta förebyggande för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser.

Kvalitetspolicy
Målet för vårt kvalitetsarbete är att alla är nöjda i projektet. Målet nås genom att leverera varor och tjänster med rätt kvalitet. Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenter. Rätt kvalitet innebär också att varor och tjänster uppfyller specificerad kvalitet till lägsta kostnad samt att leverans sker i avtalad tid. Ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär att man identifierar kunden och dennes behov.

Arbetsmiljöpolicy
Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete, rena arbetsplatser, ergonomiska arbetsmaskiner, att tänka efter före, använda skyddsutrustning, trevlig stämning skall vi minimera olyckor och arbetsrelaterad frånvaro.

Certifieringar
Våra certifieringar är handfasta exempel på hur vi möter branschens kvalitetskrav och därmed borgar för att våra kunder alltid kan förvänta sig högsta möjliga kvalitet. SRM BYGG är certifierade enligt Byggföretagen KMA som är byggföretagens motsvarighet till ISO-certifiering. BKMA är ett produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som certifieras av en opartisk tredjepart, DNV GL, Det Norske Veritas.