Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Byggentreprenad

Vi levererar ett brett fält av byggnadsarbeten som omfattar nybyggnation, ombyggnad och tillbyggnad genom antingen totalentreprenad eller generalentreprenad.

Vi har egna hantverkare samtidigt som vi samarbetar med kvalificerade underleverantörer. 

Kontaktperson/ Arbetschef
Fredrik Carlsson
fredrik.carlsson@srmbygg.se


<Referenser