Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Byggservice

Vi utför serviceärenden och åtar oss både enstaka uppdrag och uppdrag baserade på ramavtal - renoveringar (ROT), reparationer, underhåll och service.

Våra egna vvs -rörmontörer kan vara behjälpliga vid  mindre om- och tillbyggnadsprojekt. Vi är Säker Vatten auktoriserade.

Med ett 20-tal bilar i Mälardalen kommer vi utrustade med kompletta, moderna uppsättningar verktyg och material.

Kontaktperson/projektledare:
Marie Wiklund
fel@srmbygg.se

​> Referensprojekt