Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

AFFÄRSOMRÅDEN

Brett fält av åtaganden med egna resurser

Ansvar, hög servicegrad och snabba insatser genomsyrar SRM BYGGs verksamhet. Det skapar en trygghet hos våra kunder som återfinns inom den offentlig sektorn -bland andra skolor, sjukhus och fastigheter.

För att kunna erbjuda kunderna hög kvalitet och för att tydliggöra kompetensen inom bolaget så har verksamheten delats in i två affärsområden: Byggentreprenad och Byggservice.