Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Vi byter namn till SRM Bygg!

Vi är i ett spännande expansionsskede och med nytt företagsnamn, uppdaterad profil, ny logotyp och ny hemsida vill vi markera en ny epok. Vi är fortfarande samma företag med samma värderingar - men i en uppdaterad förpackning.

Våra tre kärnvärden - pålitlighet, kompetens och kvalitet -  summerar kraften i vårt nya varumärke, skapar grunden för vår kommunikation och hjälper oss att uppnå vår vision och våra affärsmål.

” Vi har påbörjat en utvecklingsresa mot större entreprenader och expansion. Det är inget som på något sett kommer att påverka relationen till våra kunder eller samarbetspartners men det kräver lite mer av oss. Därför har vi också inlett ett effektiviseringsarbete där vi ser över varje del av organisationen, effektiviserar rutiner och processer och ökar vår kommunikation. Med det kommer också ett arbete med att öka varumärkeskännedomen med bland annat nytt namn, logotyp och hemsida.", säger Fredrik Carlsson, VD SRM BYGG

Frågor besvaras av:
Ulrica Åsberg, PR-partner
ulrica.asberg@compeo.se
Tel: +46 704 97 88 15

Nyhetsarkiv