Skärmklipp 2015-07-09 23.08.23

Ett betryggande åtagande med en pålitlig partner:
”Vår affär med kunden får aldrig vara den sista”.

SRM Bygg är ett byggföretag med långa anor i branschen och kunderna finns inom offentlig sektor. 

Våra 35 anställda hjälper kunder i Mälardalen dagligen med både stora och små byggentreprenader samt servicetjänster.  
Våra kunder kan förvänta sig en långsiktig relation baserad på ansvar, hög servicegrad och snabba insatser.
Genom det ser vi till att de ständigt kommer tillbaka och skapar vår framtid.

Vår affärsfilosofi vilar på våra tre värdegrunder: pålitlighet, kompetens och kvalitet. SRM BYGGs verksamhet ska präglas av
god etik och affärsmoral i alla led, kvalificerade och certifierade medarbetare och högsta kvalitet i allt vi gör.

Vi resonerar nämligen så här: ”Vår affär med kunden får aldrig vara den sista.”

Välkommen du med!

loading...
loading...

Bilderna är tagna vid vår stora lanseringsfest när Svenska Regmaster blev SRM BYGG.


Er personliga integritet är av yttersta vikt för oss på SRM BYGG AB. Vi vill att ni skall känna er trygga när ni lämnar era personuppgifter till oss.
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
De personuppgifter som ni lämnar till SRM BYGG AB i samband med beställning, avtal och fakturering används på rättslig grund genom samtycke, för att kunna fullgöra avtal samt för att fullgöra rättslig skyldighet.

Arbetet på Tärningens förskola i Västerhaninge pågår för fullt. Bygge av fläktrum på gång.